Školní vzdělávací plán

ŠkolaZdola nemá samostatný ŠVP. Pomáháme ostatním školám najít cesty ke zlepšení podmínek v jejich individuálních podmínkách. Zde uvádíme obecné principy, které se aktuálně zdají perspektivní.

-DRAFT- Učitelologie

-DRAFT- Starší studenti aktualizují svou znalostní bázi a vyučují tento předmět bez účasti učitelů mladší studenty. Získávají zkušenosti v jednáních a aplikované znalosti psychologie.

Besedy

Studenti získávají znalosti na základě svého zájmu, ŠkolaZdola domlouvá besedy s odborníky na žádané téma. Portfolio uspořádaných besed:

-DRAFT- Slepá mapa

Je koncept na bázi Geogessru vyvíjený na Gymnáziu Písek s pokusem o zavedení animačních metod do výuky. Aktuálně ve fázi implementace.