Monitoring klimaboxů na JČU

Na přelomu let 2017 a 2018 jsme realizovali se studenty Gymnázia Jírovcova projekt Monitoringů klimaboxů na katedře botaniky JČU.

Skupina Funkční ekologie rostlin vedená profesorem Francesco deBello v rámci epigenetického výzkumu měřila fitness rostlin pomocí markeru množství odraženého infračerveného (IR) záření. K tomu se použilo srovnání snímků pořízených v IR a viditelném spektru: zdravá rostlina odráží více IR záření.

Ušetřili jsme vědcům čas tím, že jsme tento proces automatizovali: vytvořili jsme otočný mechanismus s dvěma Raspberry Pi opatřenými jednou kamerou s IR filtrem a druhou bez něj. Přes webové rozhraní se pořídily dvě fotografie, uložily na vzdálený server a poslaly se k dalšímu zpracování.

Studenti se naučili základy počítačových sítí včetně montáže (krimpování UTP kabelu), nastavování Linuxového serveru, komunikace a zabezpečení mezi IoT bránou (Raspberry), aktuátory (servo a kamera) a úložným serverem, tvorbě webového rozhraní a programování mikrokontroleru. Hardware nás vyšel na 6.000 Kč, každý student si svou prací vydělal 1.000 Kč (plus nabyté znalosti a zkušenosti).