Projektová výuka

životní cyklus projektu

Projektová výuka bývá definována různě a i zde máme vlastní výklad. Základem projektové výuky je projekt. Projekt chápeme jako promítnutí vize do reality. Vize je nápad vyžadující plánování, motivací je dosažení společného cíle, který je prozatím realitě vzdálený. Plánování je posloupnost schůdných akcí, které cíl zrealizují.

Cíle definují studenti, a měly by to být cíle vnitřní, které vycházejí z osobnosti a hodnot studentů. Realizace těchto cílů je realizací osobního rozvoje studentů. V projektové výuce se učitelé podílí na plánování: upozorňují, pokud je něco časově neschůdné a nabízí svou odbornou pomoc. Pokud se podaří vytvořit plán, může začít projektová výuka, kterou učitelé těmto studentům individualizují.

Je vhodné použít iterativní metodiku a aktivity rozdělit tak, aby byly iterace či aspoň fáze realizovatelné v průběhu jednoho dne. Učitelé a studenti pak mají častou zpětnou vazbu: pokud se něco nepodaří, mohou se zamyslet nad příčinami a navrhnout jiný postup; pokud se něco podaří, může to odkrýt nové příležitosti, které lze zapracovat do příští iterace. Životní cyklus iterace se skládá z těchto fází:

  • Analýza je specifikace cíle. V iterativní metodice analyzujeme pouze nejbližší dílčí krok k realizaci vize tak, abychom dostali užitečný výstup, na kterém pak budeme pracovat v další iteraci.
  • Návrh je sestavení plánu: kdo kdy a co bude dělat tak, abychom zrealizovali dílčí krok. Učitel se studenty v této fázi konzultuje se studenty didaktické záměry, které by bylo schůdné aplikovat.
  • Realizace je realizace plánu. Je vhodné sledovat, kolik času pak aktivity reálně trvaly, a z nich vytvořit časovou konstantu, kterou příště všechny odhady násobit, abychom získali střízlivý odhad. V našich zkušenostech bývají tyto konstanty přibližně 1.5 až 4, v závislosti na množství aktivit, které děláme poprvé.
  • Posouzení necháme na sebe působit výsledek naší práce. Obvykle zjistíme, že to není úplně přesně to, co jsme si představovali, nebo naopak, že to předčilo očekávání. Poté zkoumáme, proč tomu tak je a obvykle následuje analýza další iterace, kde definujeme, co vylepšit či opravit.

Modely

Provozujeme projektovou výuku, kde jako osvědčené know-how nabízíme následující modely. Budeme rádi, pokud nás někdo časem doplní v dalších aprobacích.

Projekty

Ve spolupráci se společností Hexio, Jihočeskou univerzitou a dalšími organizacemi i samostatně jsme realizovali následující projekty:

Besedy

Studenti získávají znalosti na základě svého zájmu, ŠkolaZdola domlouvá besedy s odborníky na žádané téma. Portfolio uspořádaných besed:

Lidé

Na projektové výuce se podílí:

Mgr. Jan Turoň

Jednatel ŠkolaZdola z.s., koordinátor podpory nadání NPI

kontakt janturon@email.cz, 608 101 699

Ing. Břetislav Bakala

Vedoucí projektů na SPŠ-VOŠ Písek, spolupráce s Gymnáziem Písek

Projekty: Monitoring ptačí budky, Monitoring včelínu

Ing. Petr Zelenka

Vedoucí projektů na SPŠIPS Č. Budějovice, spolupráce s Gymnáziem Česká

Projekty: pH metr, Termokamera