Projektová výuka - prezenční model

Tento model je koncept, jak přinést rysy projektové výuky do konzervativního prostředí, kde jiná než frontální výuka není možná. Spočívá v evidenci zájmů studentů a sdílení této databáze mezi učiteli. Učitel pak může vybraným studentům místo testu nabídnout aktivitu spojenou s jeho zájmem, na níž by demonstroval aplikaci vyučované látky.