Projektová výuka - kombinovaný model

Tento model je kompromisem mezi školní a projektovou výukou. Je vhodný pro kratší a jednodušší projekty a pro studenty bez zkušeností s projektovou výukou.

 1. se studentem se neformálním rozhovorem (např. v čajovně) probere téma jeho projektu dle jeho zájmu a připraví se předběžný návrh tak, aby se vše stihlo v průběhu 2-4 týdnů (1-3 dny v týdnu)
 2. proběhne projednání s učiteli jednotlivých předmětů, jakým způsobem napasovat aktuálně vyučovanou látku do činností studenta na projektu. Obvykle nastane jeden z následujících případů: (a) učitel studenta neuvolní nebo student nechce na tento předmět chybět, v tuto dobu nemůže projekt probíhat; (b) učitel studenta uvolní, ale nepodaří se navázat obsah výuky na projekt, lze řešit samostudiem a vypracováním úkolů nebo účastí na hodině jako v předchozím bodě; (c) podaří se najít navázání obsahu výuky na probíhající projekt, domluví se způsob zpracování výsledků; (d) jako v předchozím bodě a učitel je navíc ochoten studentovi pomoci - takovému nabízíme metodickou pomoc a místo v našem týmu
 3. po dohodě s ředitelem a rodiči se sestaví podrobný plán aktivit studenta na projektu; aktivity mohou probíhat ve škole i mimo ni, podepíší se zodpovědnosti a souhlasy.
 4. student realizuje projekt dle plánu; co se nestihne, dodělá student v době svého volna; v průběhu řešení zpracovává dokumentaci a prezentaci
 5. s výstupy projektu je pak dobré vhodně naložit: SOČ, výstava, motivace ostatních studentů a podobně

Příklad projektu - Palubní počítač pro motorku

Standa ze SPŠ-VOŠ Písek je motocyklový technicky zaměřený fanda, který chtěl udělat pro svou motorku palubní počítač, ale neměl zkušenosti s programováním. Nabídl jsem tedy, že mu s touto částí pomohu. Po souhlasu ředitele s touto formou výuky dohodě s učiteli jsme našli tyto předměty, kde obsah bylo možné učit projektově:

 • Fyzika prezentace popisující činnost čtyřdobého motoru
 • Chemie reakce epoxidové pryskyřice použité na kryt počítače
 • Hardware popis desky Arduino použité jako řídící jednotka
 • ICT práce s grafickým editorem, tvorba obrázku vlastní motorky
 • Němčina překlad manuálu multimetru použitého při programování
 • Programování tvorba knihovny pro klávesnici palubního počítače

Na základě těchto dohod jsme připravili individuální vzdělávací plán na dobu trvání projektu k podpisu rodičům. Při realizaci jsme dvakrát přetáhli čas a byli ve škole do večera, sepsali jsme pak tyto poznatky.

Z práce se nakonec stala dobrá SOČka a Standa, který dříve programovat neuměl, se umístil jako třetí v krajské soutěži programování (viz zde). Jako prezentaci jsme z nedostatku času zpracovali pouze úvodní video: