Besedy

Pedagogika volného času

V listopadu 2019 ŠkolaZdola zorganizovala v Čajovně U Zeleného stromu besedu studentů Gymnázia Písek s Michalem Kaplánkem z teologické fakultu JČU na téma pedagogiky volného času. Ta se zabývá především tím, jak trávit volný čas.

Mnoho nejen mladých lidí dnes netráví svůj volný čas svobodně (prožívají nudu, dělají to, co jim nepřináší požitek). Příčinu vidí pan Kaplánek v nedostatku kritického myšlení, v neschopnosti rozlišit hodnoty. Lidi se dnes nezastaví, aby přemýšleli, co má smysl a hodnotu. Podstatu dobrého učení pak vidí v dobrém rozlišování těchto hodnot; za nejcennější považuje hodnoty vnitřní (láska, zdraví, obecně to, čím disponujeme jako lidé), pak hodnoty námi vytvořené a nejníže hodnoty koupené. Nedostatek kritického myšlení (a z něj plynoucí nesvoboda), pak pramení v zaměňování těchto hodnot, např. domněnka, že si lze koupit vnitřní hodnoty jako je štěstí (nakupování věcí pro pocit hodnoty).

Jako druhou příčinu zmiňuje odolnost (resilienci) vůči vlivům. Rozvíjet vnitřní hodnoty bez ohledu na to, co rozvíjí okolí, nebýt zneklidněn jinakostí okolí. Sociální sítě likvidují resilienci, lidé se uzavírají do sociálních bublin, mají sklon k shitpostingu. Radikalizace mění diskuze (za účelem získání informací) v hádky (za účelem potlačení názoru). Z toho důvodu je žádoucí učit schopnost práce s textem (rozlišování podstatného, držení se podstatného).

Mezi prostředky k vybudování vnitřních hodnot zdůrazňuje podílení se na organizaci, na základě týmové práce, kdy všichni usilují o společnou věc, a dle svých schopností přirozeně zaujímají role. (S nařízenou rolí se člověk nemusí identifikovat a práci pak dělá formálně, kontraproduktivně.)

Názory nelze jen tak přejít nebo umlčet, jinak tým začíná fungovat jen formálně a lidem se nechce podílet se. V rámci školy lze v diskuzi se studenty a školní radou modifikovat ŠVP k větší volnosti. Pan Kaplánek je toho názoru, že se v minulosti změny zaváděly příliš rychle a bez diskuze, doporučuje se vrátit a vágní body RVP interpretovat ne fundamentalisticky, ale z pohledu cílů RVP, jako konzultanta úpravám ŠVP nám byl doporučen doktor Bauman.

V současné době pedagogika volného času rozvíjí animaci volnočasové kultury (sociální zacílení německý směr Opaschowski) a kulturní animace (zacílení na zvnitřnění kultury italský směr Pollo).