Řízení shora je nahrazeno řízením zdola

Ministerstvo školství vytváří koncepci vzdělávání. Školy podle toho tvoří své vzdělávací plány. Učitelé podle toho učí studenty. V této koncepci je student pasivní příjemce, který si může pouze vybrat z portfolia shůry daných nabídek, a dále se musí podřídit.

Obracíme na středních školách tento směr: studenti konzultují své aspirace s učiteli. Školy podle toho tvoří své vzdělávací plány a konzultují příklady dobré praxe mezi sebou. V této koncepci je student aktivní spolutvůrce svého vzdělávání.

Co jsme už udělali

Modely

Provozujeme projektovou výuku, kde jako osvědčené know-how nabízíme následující modely. Budeme rádi, pokud nás někdo časem doplní v dalších aprobacích.

Projekty

Ve spolupráci se společností Hexio, Jihočeskou univerzitou a dalšími organizacemi i samostatně jsme realizovali následující projekty:

Besedy

Studenti získávají znalosti na základě svého zájmu, ŠkolaZdola domlouvá besedy s odborníky na žádané téma. Portfolio uspořádaných besed:


Jak začít?

Nejprve si popovídáme někde v klidu u čaje. Nejsem učitel, ale mentor. To je něco jako starší student, takže si můžeme tykat. Já jsem Honza a přijdu asi s pár studenty z jiné školy. Rád bych se potkal s nějakými iniciativní studenty nebo s někým, kdo by chtěl školu formovat v podobném duchu.

Rád bych věděl, jak to ze studentské perspektivy u vás na škole chodí. Nemám na mysli taková ta pozlátka, co jsou na stránkách školy a dni otevřených dveří. Spíš - jaká je u vás atmosféra? Jak se bavíte s učiteli? Co děláte po škole?

Pak hodíme řeč s pár učiteli a s ředitelem a uvidíme, co je u vás schůdné a co se dá dělat. Někde to jde lépe a jinde hůře, sám se učím nové věci, jak obcházím školy.

Lidé

Na projektové výuce se podílí:

Mgr. Jan Turoň

Jednatel ŠkolaZdola z.s., koordinátor podpory nadání NPI

kontakt janturon@email.cz, 608 101 699

Ing. Břetislav Bakala

Vedoucí projektů na SPŠ-VOŠ Písek, spolupráce s Gymnáziem Písek

Projekty: Monitoring ptačí budky, Monitoring včelínu

Ing. Petr Zelenka

Vedoucí projektů na SPŠIPS Č. Budějovice, spolupráce s Gymnáziem Česká

Projekty: pH metr, Termokamera