Řízení shora je nahrazeno řízením zdola

Ministerstvo školství vytváří koncepci vzdělávání. Školy podle toho tvoří své vzdělávací plány. Učitelé podle toho učí studenty. V této koncepci je student pasivní příjemce, který si může pouze vybrat z portfolia shůry daných nabídek, a dále se musí podřídit.

Obracíme na středních školách tento směr: studenti konzultují své aspirace s učiteli. Školy podle toho tvoří své vzdělávací plány a konzultují příklady dobré praxe mezi sebou. V této koncepci je student aktivní spolutvůrce svého vzdělávání.

Co pro vás můžeme udělat a jak se zapojit

Studenti

Škola není nalejvárna. Na dobré škole panuje pozitivní atmosféra, studenti i učitelé jsou uvolnění, vzájemně si naslouchají, společně přemýšlejí a tvoří. Čerství absolventi takové školy si snadno nacházejí práci, která je baví, jsou sebevědomí a komunikativní.

Pokud vaše škola splňuje alespoň něco z tohoto ideálu, podělte se o svou zkušenost se studenty ostatních škol na rádiu Ámos, kontaktujte nás a pomozme spolu vašim méně šťastným kolegům.

Pokud nemáte ze školy dobrý pocit, jste rádi, když něco odpadne, nemáte na nic čas, jste ve stresu či prokrastinujete, pokud se s vámi učitelé baví povýšeně, odbývají vás a zahlcují něčím o čem nevíte, k čemu vám to bude, znamená to, že vám něco brání ve vzdělávání. Problém je často jinde, než se mnohým zdá. ŠkolaZdola má vazbu na mnohé instituce a odborníky a hromadu dobré praxe. Kontaktujte nás, můžeme si popovídat, analyzovat příčiny a postupně zlepšovat podmínky na vaší škole.

Učitelé

Každý z nás máme jiný styl výuky. Každý máme přednosti, které některé studenty inspirují, každý máme nedostatky, které snižují náš vzdělávací efekt. Většina z nás by si přála na své pozici něco zlepšit. Mnozí máme nemoc z povolání, která je na obtíž našemu okolí. Každý hledáme své způsoby, jak se s tím vyrovnat a mnozí z těch, kteří ji po dlouhé době našli, jsou rádi, že jakž takž fungují a raději už nechtějí nic měnit. Chcete-li sdílet své zkušenosti, hledat společnou cestu, či realizovat svou vizi, pojďme se spolu potkat někde u čaje a společně si popovídat. Klidně i přes Skype, Zoom, Webex - jakkoliv. Mám zkušenost, že s tím, kdo si čas najde, je setkání vždy plodné, a kdo čas nemá, nemá ani možnost něčím přispět.

Rodiče a podnikatelé

V pojetí ŠkolyZdola definují vzdělávání ti, kteří se vzdělávají. Předpokladem takového vzdělávání je vědět, co chci dělat, co se pro to potřebuju naučit a co je nepodstatné. Při objevování sebe sama vycházíme ze své rodiny, ze své výchovy. Aktivní a komunikativní rodič je proto vítán stejně jako aktivní a komunikativní student.

Snad všichni úspěšní podnikatelé zmiňují pružnost a učení se praxí za pochodu jako jeden ze základů podnikání. Tyto dovednosti nemohou učitelé studenty naučit, protože téměř všichni jsou zaměstnanci a jako takoví mají sklon přehlížet řadu aspektů své práce (jsou např. zvyklí na pravidelnou stálou mzdu). Ve školství zoufale chybí podnikatelé. Pokud spolu přijdeme na funkční obchodní model, pomůžete odpoutat vzdělávání od státních peněz a sami můžete promítnout své vize do školství.

Co jsme už udělali

Modely

Provozujeme projektovou výuku, kde jako osvědčené know-how nabízíme následující modely. Budeme rádi, pokud nás někdo časem doplní v dalších aprobacích.

Projekty

Ve spolupráci se společností Hexio, Jihočeskou univerzitou a dalšími organizacemi i samostatně jsme realizovali následující projekty:

Besedy

Studenti získávají znalosti na základě svého zájmu, ŠkolaZdola domlouvá besedy s odborníky na žádané téma. Portfolio uspořádaných besed:


Kdo je zapojen

Oficiálně fungujeme na Gymnáziu Písek, které má své vlastní stránky na naší doméně. Na úrovni občasné neoficiální spolupráce jsme též v kontaktu se SPŠ-VOŠ Písek, Gymnázia Jirsíkova a Jirsíkova v Č. Budějovicích a SPŠIPS. Naše portfolio se zvolna rozšiřuje.

Na projektové výuce se podílí:

Mgr. Jan Turoň

Jednatel ŠkolaZdola z.s., koordinátor podpory nadání NPI

kontakt janturon@email.cz, 608 101 699

Ing. Břetislav Bakala

Vedoucí projektů na SPŠ-VOŠ Písek, spolupráce s Gymnáziem Písek

Projekty: Monitoring ptačí budky, Monitoring včelínu

Ing. Petr Zelenka

Vedoucí projektů na SPŠIPS Č. Budějovice, spolupráce s Gymnáziem Česká

Projekty: pH metr, Termokamera