ŠkolaZdola

Škola řízená studenty

ŠkolaZdola, z.s.

ŠkolaZdola je vzdělávacím spolkem (IČO 08860807) s účelem podpory zážitkové pedagogiky a rozvoje klíčových kompetencí studentů vč. rozvoje podnikavosti, viz stanovy.

Vedlejší činnosti spolku aktualizuje její Rada dle aktuálních příležitostí, jednatelem spolku je Mgr. Jan Turoň, viz kontakty.

Naše vize

ŠkolaZdola je evolucí českého středního vzdělávání, které se liší od našeho tradičního modelu svou vizí o fungování, viz obrázek.

Vize ŠkolyZdola

Modře jsou vyznačeny shodné části: školy vzdělávající studenty. Vize MŠMT však zcela opomíjí trh, školy tak vzdělávají naprosto nezávisle na tržní poptávce, v důsledku čehož v některých oblastech drtivá většina studentů nenajde uplatnění nabytého vzdělání. MŠMT formálně deklaruje v Bílé knize v Obecných východiscích, že mu záleží na "zvyšování konkurenceschopnosti ekonomiky", ale vše je psáno z perspektivy státních zaměstnanců, kteří jsou placeni nezávisle na stavu ekonomiky (zdroje Bílé knihy jsou rauty a beletrie, ani jedna vědecká práce s nezávisle potvrzenými výsledky). Podnikatelé, natož studenti, nejsou vůbec připuštěni do diskuze. MŠMT je tedy způsobilé připravit perspektivní státní zaměstnance, ale nemá kvalifikaci na přípravu studentů pro život v tržní společnosti.

Inspirací pro ŠkoluZdola jsou Jitka Kmentová, Radko Sáblík, Robert Čapek, Ondřej Šteffl, Václav Klaus mladší a další, kteří realizují především svou vizi a svou kvalifikaci dokázali tím, že jsou úspěšní. MŠMT jim tajně fandí (nazývá je hnízda pozitivní deviace) a své dokumenty záměrně píše vágně, aby jim dalo prostor. Studenti, kteří nechtějí být státními zaměstnanci, by tedy měli hnízda pozitivní deviace vyhledávat a vyvarovat se škol, kde ředitelé a pedagogové pouze čekají na instrukce shora (pedagogové nejsou učiteli).

Vize ŠkolyZdola je zapojit iniciativní studenty do tvorby vzdělávacích plánů a pomoci jim ve vzdělávání, pokud jim jejich domovská škola ve vzdělávání brání. Iniciativní studenti jsou jediní, kteří v důsledku nesou zodpovědnost za kvalitu vzdělávání. Dokud toto bude platit, mají tedy jako jediní právo vzdělávání hodnotit a mají tak nejdůležitější roli. Ve vizi MŠMT mají roli nejpodřadnější a obrácení tohoto pohledu nám dalo název.

Jan Turoň